Centrul de

Guvernare și Politici
de Securitate

Activități

În cadrul centrului de
Guvernare și Politici de Securitate

Conferințe anuale GIS și Junior GIS

Reunește cercetători si studenți din domeniile științelor politice, relațiilor internaționale, istoriei, studiilor europene, sociologiei și economiei pentru a discuta probleme contemporane.

Școala de vară

Oferă cercetătorilor din țară și străinătate posibilitatea de a-și desfășura activitatea în cadrul Centrului de Guvernare și Politici de Securitate pentru o perioadă de 1-6 luni.

Seminarul de cercetare anual

Oferă cercetătorilor din țară sau străinătate posibilitatea să își prezinte rezultatele recente în fața unei audiențe extinse.

Stagiile de cercetare

Oferă cercetătorilor din țară și străinătate posibilitatea de a-și desfășura activitatea în cadrul Centrului de Guvernare și Politici de Securitate pentru o perioadă de 1-6 luni.

Centrul de Guvernare și Politici de Securitate

Este o unitate de cercetare multidisciplinară din domeniul științelor sociale afiliat Departamentului de Studii Internaționale și Istorie Contemporană din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Centrul se axează pe problemele politice și de securitate ale societăților contemporane și reunește expertiză din diverse subdomenii: 

Politici comparate
Studii de securitate
Relații internaționale
Politici publice
Studii europene

Proiecte de cercetare

Partide politice, sărăcie și cumpărarea voturilor: Explicarea clientelismului în România

Clientelismul este mecanismul prin intermediul căruia partidele politice și candidații folosesc resurse publice și private pentru a-și asigura susținere electorală. 

Reziliență locală (LOCRES)

Proiectul dorește să ofere o modalitate de măsurare a rezilienței comunităților și să surprindă capabilitățile și vulnerabilitățile la nivel local.