Stagii de cercetare

Septembrie – Noiembrie 2022

Sorina Soare (Universitatea din Florența)

Sorina Soare este cercetător la Universitatea din Florența. Ariile sale de expertiză și cercetare sunt politicile comparate din regiunea post-comunistă, partidele politice, populismul, participarea transnațională și activismul civic. Publicațiile sale recente includ “More than Voters: Parliamentary Debates about Emigrants in a New Democracy”, Ethnicities (cu S. Gherghina si P. Tap) și „No populism’s land? Religion and gender in Romanian politics”, Identities (cu C. Tufiș). A fost implicată în câteva proiecte ca expert de țară pentru România.

Nanuli Silagadze (Universitatea Åbo Akademi din Finlanda)

Nanuli Silagadze este cercetător postdoctoral la Universitatea Åbo Akademi din Finlanda. Nanuli realizează stagiu de cercetare la Centrul de Guvernare și Politici de Securitate cu ajutorul unei burse postdoctorale UBB STAR fellowship. Proiectul său de cercetare se axează pe consecințele referendumurilor asupra drepturilor minorităților și dorește identificarea condițiilor ce conduc la adoptarea politicilor liberale sau restrictive în Europa.

Stagii din anii precedenți

Septembrie – Noiembrie 2021

Petar Bankov (Universitatea din Glasgow) este cercetător postdoctoral la Departamentul de Politică și Relații Internaționale, Universitatea din Glasgow. Petar a realizat un stagiu de cercetare în cadrul Centrului de Guvernare și Politici de Securitate în perioada septembrie-noiembrie 2021, primind bursa postdoctorală UBB Star. Proiectul său de cercetare vizează modalitatea în care partidele politice din Bulgaria și România și-au desfășurat activitatea în timpul pandemiei COVID-19 și cum s-au organizat pentru alegerile locale și / sau parlamentare