Activități

Conferințele anuale GIS și GIS Junior

Centrul organizează anual o conferință internațională dedicată cercetătorilor (inclusiv doctoranzi) din științe politice, relații internaționale, studii de securitate sau studii europene. Aceasta este denumită generic Governance, Intelligence and Security (GIS) și are tematică diferită în fiecare an. Centrul organizează un eveniment similar (GIS Junior) și pentru studenții de nivel licență și masterat din domeniile mai sus amintite, pe aceeași tematică generală și cu același format. 

Școala de vară

Informații în curând...

Seminarul de cercetare

al Centrului de Guvernare și Politici de Securitate

Oferă cercetătorilor din țară sau străinătate posibilitatea să își prezinte rezultatele recente în fața unei audiențe extinse. Centrul invită 6 cercetători în fiecare an, iar evenimentele se desfășoară în format online sau în persoană. Detalii despre vorbitori și programarea sesiunilor pot fi consultate aici!

Stagiile de cercetare

Oferă cercetătorilor din țară și străinătate posibilitatea de a-și desfășura activitatea în cadrul Centrului de Guvernare și Politici de Securitate pentru o perioadă de 1-6 luni. Centrul nu are finanțare proprie, însă ajută candidații interesați să completeze procedurile de finanțare externă. Detalii despre cercetătorii care au efectuat stagii de cercetare sunt disponibile aici!