Despre noi

Centrul de Guvernare și Politici de Securitate

Este o unitate de cercetare multidisciplinară din domeniul științelor sociale afiliat Departamentului de Studii Internaționale și Istorie Contemporană din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Centrul se axează pe problemele politice și de securitate ale societăților contemporane și reunește expertiză din diverse subdomenii: 

Politici comparate
Studii de securitate
Relații internaționale
Politici publice
Studii europene

Tematica și direcții generale de cercetare:

Misiunea noastră

 Dezvoltarea și consolidarea componentei de cercetare referitoare la procese, decizii și instituții politice și de securitate în societățile contemporane.

Obiective:

Rezultatele cercetărilor realizate în cadrul său vor lua următoarele forme:

CERCETĂTORI

Director:

Conf. univ. dr. Sergiu Gherghina (Universitatea din Glasgow / Universitatea Babeș-Bolyai)

Consiliul director:
Membri asociați:
Titulari ai Universității Babeș-Bolyai: