Conferința Națională Junior GIS: Guvernanță. Intelligence. Securitate

20-21 mai 2022

Provocări contemporane și evoluții recente în guvernanță, intelligence și securitate

Sistemul internațional trece prin schimbări profunde, iar procesul de luare a deciziilor alternează de la nivel global, la cel regional sau național. Avem de-a face cu noi actori și factori, iar conceptualizările tradiționale ale securității și guvernanței sunt contestate. Până în prezent, cercetări aprofundate au fost dedicate preferințelor și acțiunilor actorilor politici și transformărilor mediului internațional. Totodată, o atenție sporită a fost acordată distribuției puterii și tendințelor în guvernare și securitate după Războiul Rece, 11 septembrie sau pandemiei de COVID-19. Cu toate acestea, rămâne neclar dacă abordările teoretice tradiționale sunt încă adecvate pentru a înțelege aceste schimbări sau vorbim de apariția unor noi paradigme în evoluția guvernanței, intelligence-ului și a securității.

Conferința își propune să reunească noi perspective legate de provocărilor contemporane și evoluțiilor recente din domeniile guvernanță, intelligence și securitate. Evenimentul este destinat studenților și masteranzilor din România cu preocupări de cercetare în: științe politice, studii de securitate, relații internaționale, studii europene, științe militare și informații.

Conferința va fi organizată on-line, pe platforma Zoom. Nu există taxă de participare. Fiecare participant va avea la dispoziție 15 minute pentru prezentarea lucrării, urmate de 15 minute de discuții și dezbateri. Aplicațiile pentru conferință se trimit prin intermediul formularului disponibil aici și includ autorul, universitatea la care este student, un titlu (provizoriu) și rezumatul de maxim 300 de cuvinte al lucrării. Aplicațiile se primesc până la 13 mai 2022. Pentru detalii și întrebări suplimentare, organizatorii pot fi contactați la adresa dsiic_ubb@yahoo.com

Cele mai bune lucrări vor fi incluse într-un volum colectiv publicat la o editură națională.

Calendarul conferinței:

13 mai: Termenul limită pentru înregistrarea participanților

15 mai: Transmiterea către autori a acceptării/neacceptării titlului şi rezumatului lucrării propuse

20-21 mai: Desfășurarea conferinței