Conferința Națională Junior GIS: Guvernanță. Intelligence. Securitate

19-20 Octombrie 2023

Conflicte, rivalități de putere și instabilitate: tendințe și evoluții contemporane

Sistemul internațional trece prin schimbări profunde, iar procesele socio-politice sunt marcate de conflicte, rivalități de putere și instabilitate. Avem de a face cu noi abordări și comportamente, iar conceptualizările tradiționale ale securității și guvernanței sunt contestate. Până în prezent, cercetări aprofundate au fost dedicate preferințelor și acțiunilor actorilor politici, transformărilor mediului de intelligence și modului în care este gestionată și exercitată puterea. Totodată, o atenție sporită a fost acordată echilibrului de putere și tendințelor în guvernare și securitate după 11 septembrie sau pandemia de COVID-19. Cu toate acestea, rămâne neclar dacă abordările teoretice tradiționale sunt încă adecvate pentru a înțelege aceste schimbări sau vorbim de apariția unor noi paradigme în evoluția guvernanței, intelligence-ului și a securității. Mai mult, factorii care contribuie la transformările regionale și globale recente s-au extins datorită noilor fenomene politice și sociale.

Conferința are ca obiectiv principal acela de a aduce împreună noi perspective analitice asupra provocărilor contemporane și evoluțiilor recente din domeniile guvernanță, intelligence și securitate.

Evenimentul este destinat studenților și masteranzilor din România cu preocupări de cercetare în: științe politice, studii de securitate, relații internaționale, studii europene, științe militare și informații.

Conferința va fi organizată în format hibrid: on-line și în persoană (în Cluj-Napoca, la sediul Universității Babeș-Bolyai) și nu există taxă de participare. Fiecare participant va avea la dispoziție 15 minute pentru prezentarea lucrării, urmate de 15 minute de dezbateri.

Cele mai bune lucrări vor fi incluse într-un volum colectiv publicat la o editură națională.

Data limită până la care vă puteți înregistra este 13 Octombrie 2023. Aplicațiile pentru conferință se trimit prin intermediul formularului disponibil aici

Calendarul conferinței:

13 Octombrie: Termenul limită pentru înregistrarea participanților

15 Octombrie: Transmiterea către autori a acceptării/neacceptării titlului şi rezumatului lucrării propuse

19-20 Octombrie: Desfășurarea conferinței